fbpx

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Τί είναι; Η επιχείρησή μου και τα οφέλη

Πολύς ο λόγος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το τελευταίο διάστημα… Και η αλήθεια είναι
πως ενώ είναι πολύ σημαντικός στο στερέωμα του επιχειρείν, ταυτόχρονα μπορεί να είναι και
ένας πονοκέφαλος ή ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες – επιχειρηματίες.

Τί σημαίνει λοιπόν Ψηφιακός Μετασχηματισμός με απλά λόγια;

Ψηφιακός μετασχηματισμός  λοιπόν είναι η αφομοίωση ψηφιακών τεχνολογιών στους
κλάδους μιας επιχείρησης με στόχο τη συνεχή ανάπτυξή της

Ποιες είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες που οδηγούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι λύσεις κι εφαρμογές που προσφέρουν το διαδίκτυο και τα
ψηφιακά μέσα.

Συγκεκριμένα όμως ξεχωρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες κινητής
τεχνολογίας, οι τεχνολογίες cloud, η ανάλυση δεδομένων και στατιστικών, η αυτοματοποίηση της
ροής εργασιών, η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και η τρισδιάστατη εκτύπωση!

Μπορεί να είναι κάποια από αυτά ή και όλα μαζί,  σίγουρα όμως η επιτυχημένη μετάβαση μιας
εταιρείας στη νέα ψηφιακή εποχή δεν είναι μόνο η παρουσία της στα Social Media ή η σύνδεσή
της με την ΑΑΔΕ ή το POS. Χρειάζεται διαρκής καθοδήγηση και ευθυγράμμιση με τις τελευταίες
τεχνολογίες για να μπορεί να πει κανείς με σιγουριά πως ο digital στόχος επετεύχθη! 

Ποια είναι τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Μακροπρόθεσμα μια εταιρία που έχει ενσωματώσει όλες ή μέρος των ψηφιακών λειτουργιών
έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει το εργατικό δυναμικό της, να υπερισχύσει
μεταξύ ανταγωνιστών
, να αποκτήσει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, σε περίπτωση
εσωτερικών κρίσεων ή σε κατά ομολογία δυσμενών περιόδων που οφείλονται σε εξωγενείς
παράγοντες. 

Ειδικότερα όμως μπορούμε να δούμε άμεσα τον θετικό αντίκτυπο του μετασχηματισμού στην
εξυπηρέτηση των πελατών και τις σχέσεις με αυτούς, στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ

 • Βελτίωση User Experience (εμπειρίας & εν γένει ικανοποίησης πελατών). Η όποια
  αλληλεπίδραση πλέον με τους πελάτες γίνεται πολλές φορές απομακρυσμένα και με
  συνθήκες ευνοϊκές, που θα αποτυπωθεί θετικά έστω και στο υποσυνείδητο.
 • Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας: Με την ένταξη ψηφιακών εργαλείων
  κι εφαρμογών για την οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων, η ροή εργασιών
  αυτοματοποιείται με ταυτόχρονα αποτελέσματα τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης
  και τη βελτίωση συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα σε προσωπικό και τμήματα
 • Περισσότερα και αποτελεσματικότερα κανάλια επικοινωνίας. Social Media, Website,
  Email…Εσείς επιλέγετε! πλέον η πληθώρα τρόπων επικοινωνίας αναβαθμίζει την
  προώθηση των προϊόντων σε επίπεδο marketing αλλά και αλληλεπίδρασης με τους
  πελάτες
 • Καλύτερα δεδομένα και βελτιωμένη λήψη αποφάσεων
  Το (κρυφό) πλεονέκτημα που κανείς δεν υπολογίζει και είναι τόσο σημαντικό ωστόσο. Με
  τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων γίνεται και η συλλογή σημαντικών δεδομένων – 
  χρόνων και στατιστικών – στο παρασκήνιο που άλλοτε θα χρειαζόταν, ανθρώπινο κόπο
  και χρόνο και ατελείωτα ευρετήρια! Ένας άσος στο μανίκι που θα δείτε πως αβίαστα θα
  οδηγήσει σε real time λήψη αποφάσεων.
 • Προσαρμοστικότητα κι ευελιξία σε πιθανές αλλαγές 
  Η ταχύτητα και η αυτοματοποιημένη εκτέλεση εργασιών καθιστά πλέον ομαλότερη τη
  διαδικασία προσαρμογής κι επανένταξης των επιχειρήσεων σε νέες συνθήκες.
  Συνοψίζοντας ο όρος Ψηφιακός Μετασχηματισμός μιας εταιρείας βρίσκεται στην εύρεση νέων
  τρόπων για να βελτιώσει την αποδοτικότητά της, να διατηρήσει και να αυξήσει τις πηγές
  εσόδων της, και να επικρατήσει ανάμεσα στους ανταγωνιστές ανταποκρινόμενη στις διαρκώς
  μεταβαλλόμενες αγορές. Πρόκειται για μια πολιτισμική όσο και για τεχνολογική αλλαγή που
  οδηγεί στη μετατροπή της επιχειρηματικής διαδικασίας και επιχειρηματικού μοντέλου, με
  θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο με τον οποίο παρέχει αξία,
  εμπειρίες και πλεονεκτήματα στους πελάτες.

→ Τελικά ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός για την εταιρεία μου είναι απαραίτητος;

Για όλους τους παραπάνω λόγους συμπεραίνουμε πως είναι μια ευκαιρία αναβάθμισης όλων
των επιχειρήσεων ανεξαιρέτως. Επειδή όμως οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα είναι ριζικές και
πολλές φορές ανατρεπτικές, χρειάζεται η κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση του εργατικού
δυναμικού στο σύνολο, αλλά και οι κατάλληλες υποδομές. 

#upd8 #digitaltransformation #operations #businessmanagement #workflow

Επενδύστε στον ποιοτικό χρόνο, μειώνοντας τις εργατοώρες